تکنولوژی بذر
تکنولوژی بذر 
قالب وبلاگ

نحوه آرایش تخمک ها درتخمدان را تمکن یا جفت بندی می گویند که در گیاهان نهاندانه بر دو نوع می باشد: تمکن ساقه ای و تمکن برگی

ü        درتمکن برگی تخمک هابرروی برچه ها استقراردارندوبرحسب اینکه برروی چه قسمتی ازبرچه قراربگیرند انواع مختلفی دارند.

ü        در تمکن ساقه ای استقرار تخمک ها برروی نهنج یا امتداد محور گل است و محل استقرار تخمک ها منشاء ساقه ای دارد.

از انواع دیگر تمکن ها می توان:

·          تمکن کناری : تخمک ها درکناربرچه ها (مادگی )استقرار دارند و برچه ها فقط در حاشیه ها ترکیب شده اندمثل بنفشه و گیاهانی از تیره کلم

·          تمکن محوری : حاشیه برچه ها به طرف بیرون تا خورده اند و در مرکز تخمدان به شکل یک جفت مرکزی ترکیب شده اند و تخمدان به چند خانه به تعداد برچه ها تقسیم می شوند.

·          تمکن سطحی : تخمدان به جای قرارگرفتن درکناربرچه ها برروی سطح برچه قرارمی گیرد (تخمدان چند خانه ای)

·          تمکن حاشیه ای : تخمک ها درمحل اتصال دو برچه نمو پیدامی کنند و تخمدان یک خانه ای است همانند گیاهان تیره نخود و لوبیا

·          تمکن قائده ای : دراین تمکن تخمک ها به تعداد اندک کاهش پیدا می کنند ودرقائده تخمدان ایجادمی شوند وتخمدان یک خانه ای است(خانواده کاسنی)  

·          تمکن تیغک دار: شکل تغییر یافته ازتمکن کناری است همانند خشخاش

تخمک ها براساس نحوه قرارگرفتن سفت با بند به پنج نوع تقسیم می شوند:

1.        راست گرا :تخمک بالغ راست است وسفت درامتدادبند(بصورت طولی ) قرار گرفته است.

2.        واژگون (واژگرا ): متداولترین نوع تخمک در نهاندانگان ، تخمک 180 درجه خم می شود بطوری که سفت به بند نزدیک می شود.

3.        خم گرا : در این نوع تخمک به صورت ناقص خم می شود،سفت نزدیک بند است ولی نحوه قرار گرفتن به بند بصورت عمود می باشد و در خانواده لگومینوز مشاهده می شود.

4.        تخمک نیمه واژگون : این نوع تخمک گونه واژگراست ، تخمک عمود بر بند و سفت و شالاز ( بن ) در یک خط راست سفت دورتراز ناف قرار دارد همانند تیره پامچال

5.        آمفی تروپ : هنگامی که انحنای جسم تخمک بیشتر از خمیدگی اندام تخمک درنوع خمگراست وکیسه رویانی شکل نعل اسبی به خودمی گیردکه این نوع تخمک راآمفی تروپ می گویند.همانند تیره آلیسماتاسه آ       Alismataceae

انواع نمو آندوسپرم : توسعه آندوسپرم نسبت به توالی تقسیم هسته و تشکیل دیواره سلولی به سه صورت دیده می شود :

1) آندوسپرم سلولی :  Cellular Endosperm

دراین نوع آندوسپرم هر تقسیم هسته ای با تشکیل دیواره سلولی همراه است و کل آندوسپرم دارای سلول های دیواره داراست.

2) آندوسپرم :هسته ای :  Nuclear Endosperm

دراین نوع آندوسپرم تقسیمات هسته ای با تشکیل دیواره سلولی همراه نیست و هسته بصورت آزاد باقی می ماند

3) آندوسپرم هلوبیال    Helobial Endosperm

دراین نوع آندوسپرم حد واسط آندوسپرم هسته ای و سلولی است تقسیم هسته دراین نوع آندوسپرم معمولا بصورت آزاد باقی می ماندولی در بخشهایی بخصوص نزدیک به سفت همراه با تشکیل دیواره سلولی است .

 

مکنده آندوسپرم  : Endosperm Hoastoria  

یکی از جنبه های قابل توجه در آندوسپرم در حال نمو ظرفیت آن در جذب مواد غذایی از بافتهای اطراف واستفاده از آن در رشد و نمو می باشد واز زاویه جمع آوری کننده مواد غذایی که مکنده یا هوستورسا نامیده می شود و به داخل بافتهای پوششی و حتی بافت تخمدان می رسند. وقتی که ذخیره نهایی اطراف تخلیه شد بازوهای مکنده آندوسپرم دراثر رشد بیشتر جنین و آندوسپرم کوچک شده و تحلیل می روندو

نمو تخمک :

  نموتخمک داخل تخمدان که محلی است برای رشد ونموگامتوفیت ماده ، تلقیح با گامتوفیت نر، توسعه جنین و فعالیت های داخلی و خارجی هستند که این پوششها سرانجام به پوسته بذر (Testa) تبدیل می شوند.

تخمک در حال نمو معمولا از طریق بند به جفت متصل می شوند و بصورت میله باریک و کوتاهی است که تخمک را به تخمدان وصل می کند.به زائده ای که روی تخمک قرار دارد وبعدازرسیدن ازبند جدا می شودرا شالاز (بن ) گویند. دراطراف خورش دولایه بافت به شکل غلافی به سمت بالا رشد می کنند.

v       در برخی از ارقام بین بند و ناف فضایی وجود داردکه آنرا رافه می نامند.

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 20:42 ] [ عباس ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف من از راه اندازی این وبلاگ این است که اطلاعاتی را که درباره ی رشته علوم و تکنولوژی بذر دارم را در اختیار شما دوستان قرار دهم ، امیدوارم این مطالب مفید واقع شوند .
امکانات وب
  • پی اس پی
  • فراخوانی